Пять Озер

 

350-00

500 гр.

Хаски

 

490-00

500 гр.

Русский Стандарт

 

550-00

500 гр.

ОНЕГИН

 

1600-00

500 гр.

                                                                                           

 

 

Арарат 3 года

 

1300-00

500 гр.

Арарат 5 лет

 

 1500-00

500 гр.

Виски "Балантайнс"

 

2500-00

700гр.

Виски "Гленгарри"

 

1800-00

700 гр.

Абрау Дюрсо

Белое полусладкое/ брют

490-00

750 гр.

Ламбруско Бьянко

Белое полусладкое

560-00

750 гр.

Ламбруско Россо

Красное полусладкое

560-00

750 гр.

Финка Дель Соль Тинто Секо  

Красное сухое

550-00

750 гр.

Финка Дель Соль Бланко Секко

Белое сухое

550-00

750 гр.

 

 

 

Альма Романа Санджовезе Рубикон

Красное полусухое

590-00

750 гр.

Альма Романа Треббьяно Шардоне

Белое полусухое

590-00

750 гр.

Марцемино

Красное полусладкое

550-00

750 гр.

Мальвазия 

Белое полусладкое

550-00

750 гр.

 

.